Svenska / English

↑ Return to Tjänster

IT-kostnadsanalys

Astradas IT-kostnadsanalys ger ökad insikt i vad som påverkar de interna IT-kostnaderna

För ett tjänsteföretag är det inte alltid helt enkelt att förstå vad som driver de faktiska kostnaderna i organisationen. Exempelvis kan det vara svårt att förstå vad i verksamheten som driver IT-kostnaderna och vilken påverkan detta har på resultaträkningen – både avseende investeringar och daglig IT-drift. Detta kan bland annat leda till att beslut fattas på dåliga underlag, med risk för dyra och suboptimala lösningar som följd.

En annan konsekvens kan vara att det inom företag utvecklas egna ”hack” i Access och Excel för att nyckla ut direkta och indirekta kostnader – helt enkelt för att de existerande systemen inte räcker till. Detta leder till inkonsekvenser, kvalitetsproblem och onödigt dyr IT-drift.

Lösningen på problemen är att bygga en gemensam analysmodell som länkar direkta och indirekta IT-kostnader till relevanta, väldefinierade resultatobjekt inom IT-organisationen. En nyckel i sammanhanget är att implementera modellen i organisationens dagliga verksamhet, där den kan användas både till stöd för strategiska beslut och för den operativa verksamheten.
”Astrada har gett oss den kompass vi saknade för att löpande förstå vad som driver IT-kostnaderna per resurs inom våra projekt och förvaltningsobjekt. Kvartalsvis ser vi effekten av genomförda förändringar och vi kan även använda resultatet i vårt prognosarbete”, säger en av våra kunders CIO. Kontakta oss >