Svenska / English

↑ Return to Tjänster

Hantera prisläckage

Fortlöpande prisläckagehantering uppbyggd på Astradas kunnande hjälper företag att spara flera miljoner euro. År efter år!

Styrkan av rätt prissättning är väl känd. En liten ökning i ett företags verkliga intäkter kan få en påtaglig effekt på det faktiska resultatet – precis som identifiering och hantering av prisläckage, det vill säga kostnader som påverkar satt pris gentemot verklig intäkt. Utmaningen är att utveckla – och att implementera – en modell som verkligen fungerar i praktiken. Genom Astradas expertis på området har en lösning skapats med ett analyssystem för ”prisvattenfall”, där datahanteringen sker i mjukvaran Astrada4. Kontakta oss >

Läs mer >