Svenska / English

↑ Return to Tjänster

Förkalkyler

Korrekta förkalkyler första steget mot en effektivare prissättning

Att se in i framtiden har aldrig varit lätt, men med Astradas metodik för lönsamhetsanalyser i botten är det nu möjligt att få en förkalkyl som bättre speglar verkligheten än en traditionell påläggskalkyl.

Resultaten från en förkalkyl kan både vara användbar information för att organisera den egna verksamheten och produktionen, och som en viktig grund för offertarbete och prissättning.

För att skapa en välfungerande förkalkyl behövs en tillförlitlig och ändamåls-enlig efterkalkyl i botten. En sådan efterkalkyl är typiskt resultatet av den lönsamhetsanalys Astrada genomför. Genom att kombinera denna med försäljningsprognoser och kostnadsestimat kan sedan en användbar förkalkyl tas fram.

Hos Astrada finns stor erfarenhet av att skapa förkalkyler och anpassa dessa till kundens behov. Dessutom har Astrada den tekniska kunskapen för att göra förkalkylerna till en del av de befintliga affärssystemen utan stora investeringar i infrastrukturen, samt den kompetens som alltid krävs – men är svår att hitta – när det gäller informationsutvinning och hantering av data från en rad olika datakällor.

Astrada4 kan med fördel användas för att skapa så väl för- som efterkalkyler. Kontakta oss >