Svenska / English

↑ Return to Tjänster

Lösningar som fungerar

Lösningar som fungerar i praktiken

Vi på Astrada kan med stolthet säga att vi levererar lösningar som fungerar. Våra kunder kan också berätta att vi inte bara levererar på pappret utan lösningarna blir även användbara i det dagliga arbetet ute i organisationen.

För att skapa en relevant, tillförlitlig och användbar kalkylmodell krävs stor förståelse för kundens verksamhet. Detta uppnås genom ett nära samarbete och kontinuerlig kommunikation med kunden under projektets alla faser.

Astradas styrka är att ha både den tekniska kompetensen som krävs för att implementera mjukvarulösningen samt lång erfarenhet av att använda ABC-metodiken för att bygga upp en kalkylmodell som passar den aktuella verksamheten. Astrada kan helt enkelt implementera helhetslösningar som kan sträcka sig över såväl organisatoriska som geografiska gränser. Kontakta oss >