Svenska / English

Tjänster

Lösningar som fungerar

Lösningar som fungerar i praktiken Vi på Astrada kan med stolthet säga att vi levererar lösningar som fungerar. Våra kunder kan också berätta att vi inte bara levererar på pappret utan lösningarna blir även användbara i det dagliga arbetet ute i organisationen. För att skapa en relevant, tillförlitlig och användbar kalkylmodell krävs stor förståelse för …

View page »

Vägen till framgångsrik KPP

Astrada – Vägen till framgångsrik KPP Astrada värdesätter vården Astrada har 10+ års erfarenhet av att implementera fungerande kalkyllösningar inom industrin. Denna kunskap tar vi nu in i vården och i vår standardiserade produkt för Kostnad Per Patient. Tre nycklar i Astradas KPP lösningar 1. Transparent –  Lätt för verksamheten att förstå, spårbarhet, slutanvändargränssnitt med …

View page »

Lönsamhetsanalys

Upptäck nyttan med lönsamhetsanalys Lönsamhetsanalys handlar i grunden om att förstå vad som driver kostnader och intäkter och hur detta faktiskt är kopplat till kunder och produkter. Erfarenheten har visat att en stor medvetenhet om vad som verkligen driver lönsamheten leder till tydliga förbättringar – både av det faktiska resultatet samt effektiviteten internt. En lönsamhetsanalys …

View page »

Produktkalkyler

Bättre produktkalkyler – Bättre lönsamhet Förbättrade produktkalkyler ger ökad lönsamhet – det vet vi på Astrada! Med vår hjälp kan ni ersätta era gamla standardkalkyler med nya korrekta produktkalkyler. Vi erbjuder produktkalkyler baserade på verklig data, d.v.s. hur produkterna verkligen har förbrukat resurser, tid och kostnader genom hela organisationen. Vidare ser vi till att alla …

View page »

IT-kostnadsanalys

Astradas IT-kostnadsanalys ger ökad insikt i vad som påverkar de interna IT-kostnaderna För ett tjänsteföretag är det inte alltid helt enkelt att förstå vad som driver de faktiska kostnaderna i organisationen. Exempelvis kan det vara svårt att förstå vad i verksamheten som driver IT-kostnaderna och vilken påverkan detta har på resultaträkningen – både avseende investeringar …

View page »

Förkalkyler

Korrekta förkalkyler första steget mot en effektivare prissättning Att se in i framtiden har aldrig varit lätt, men med Astradas metodik för lönsamhetsanalyser i botten är det nu möjligt att få en förkalkyl som bättre speglar verkligheten än en traditionell påläggskalkyl. Resultaten från en förkalkyl kan både vara användbar information för att organisera den egna …

View page »

Hantera prisläckage

Fortlöpande prisläckagehantering uppbyggd på Astradas kunnande hjälper företag att spara flera miljoner euro. År efter år! Styrkan av rätt prissättning är väl känd. En liten ökning i ett företags verkliga intäkter kan få en påtaglig effekt på det faktiska resultatet – precis som identifiering och hantering av prisläckage, det vill säga kostnader som påverkar satt …

View page »

Activity Based Budgeting

Från traditionellt budgetarbete till strategisk analys och finansiell planering Activity Based Budgeting (ABB) enligt Astrada är en innovativ metod för att förbättra och förenkla den ekonomiska prognostiseringen och skapa en bättre förståelse hos ledningen för vad budgetsiffrorna innebär. Grunden i ABB är att ersätta den ”traditionella” budgetmetoden med att bara ta förra årets budget och …

View page »

Rapportering

Med tillförlitlig lönsamhetsinformation skapas nya möjligheter Analysera verksamheten noga. Ställ sedan följande frågor: Hur mäts framgång? Och var finns informationen som behövs för analysen? Troligtvis finns svaren i flertalet rapporter på olika nivåer i organisationen och dessa går att hitta i en mängd olika IT-system. Ofta är inte problemet att ta fram grafer och svar …

View page »

Data Mining

Data Mining – Nya möjligheter att förädla information Många företag har i dag omfattande datalager med massor av information med allt från produktionsstatistik och utförliga orderregister till finansiell information på detaljnivå. Data mining handlar om att – med hjälp av en rad sofistikerade statistiska metoder – hitta samband och mönster i de stora datamängderna. Metoderna …

View page »

Utbildning – kurser & övningar

Övning ger färdighet Att införa ett lönsamhetsverkyg innebär egentligen att skapa ett helt nytt synsätt i organisationen. Resultaten som kommer användarna till del kommer att kräva nya tankebanor och nya arbetssätt, annars är det lätt att hamna i en situation där den nya lönsamhetsinformationens fördelar inte utnyttjas till fullo. Astrada och våra samarbetspartners erbjuder workshops …

View page »