Svenska / English

↑ Return to Referenser

Tillverkande industri

När komplexitet råder

Inom tillverkningsindustrin är bruttomarginalen ett viktigt nyckeltal och när kostnader ska allokeras görs detta ofta med produktens materialvärde som bas. När tillverkningen blir mer komplex och det i sortimentet ingår både billigare produkter som tillverkas i stora volymer och dyrare enstycksproduktion, ökar dock behovet av en mer sofistikerad kalkylmodell.

Till exempel så belyser en enklare modell sällan värdet av att designa och införa ett modulariserat produktsortiment. Anledningen är att ingen hänsyn tas till att modulariseringen leder till färre unika delar, vilket förenklar såväl inköpsprocessen som produktionsplaneringen och på så sätt gör slutprodukten billigare att tillverka.

Genom att inkludera även utveckling, försäljning, distribution och reservdelshantering i analysen ges möjligheten att analysera en produkts lönsamhet med hänsyn till hela verksamheten. På så sätt går det att identifiera produkter som – trots hög bruttomarginal – av olika anledningar förbrukar stora kostnader i flera delar av verksamheten. Finns behovet att kunna se resultatet per kund eller försäljningskanal är detta också möjligt genom att även försäljningsdata hämtas in i modellen.