Svenska / English

↑ Return to Referenser

Processindustri

Öka lönsamheten genom att utnyttja resurserna effektivt

Processindustrin har ofta svårt att helt anpassa försäljningspriset för en produkt till vad den faktiskt kostar att tillverka, vilket kan bero på både hård konkurrens och fasta marknadspriser. Därför är det ett måste att ha en pålitlig modell för att kunna analysera dolda kostnader kopplade till exempelvis kapacitetsutnyttjande och bristfällig kvalité på produkterna. Med en sådan modell kan jämförelser göras där kassationskostnader ställs mot kostnaden för att investera i nya maskiner som skulle minska antalet felaktiga produkter.   

Det är också vanligt att lagerkostnaderna är höga inom vissa processindustrier. Genom att synliggöra att olika produkter ligger bakom olika mycket av lagerkostnaderna och att få förståelse för varför, blir det i sin tur möjligt att identifiera vilka kunder som köper produkter med hög lagerkostnad. 

Astrada har lång erfarenhet av att bistå processindustrin med sofistikerade lönsamhetsanalyser. Genom att ta hjälp av mjukvaran Astrada4 vid en sådan analys, kan Astrada erbjuda en implementering av en kalkylmodell så att det kontinuerligt går att få svar på vad det faktiska resultatet blir per produkt, kund eller säljkanal. Applikationen gör det också möjligt att skapa en tillförlitlig förkalkyl för simulering och budgetering.