Svenska / English

↑ Return to Referenser

Outokumpu Stainless Oy

Outokumpu Stainless Oy – Tornio – använder AstradaPro i sitt nya system för lönsamhetsanalys

Outokumpu är ett världsledande företag inom rostfritt stål vars vision är att bli den obestridda ledaren inom rostfritt, med framgången baserad på operational excellence. Outokumpu finns i ett 30-tal länder och har över 8 000 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Esbo, Finland. Outokumpu Stainless Oy ligger i Tornio i norra Finland. Fabriken är den största affärsenheten i koncernen och en av de största anläggningarna i världen för framställning av rostfritt stål.

Outokumpu Stainless Oy hade ett stort behov av korrekt lönsamhets-information och valde att investera i ett nytt system för lönsamhetsinformation, KANU, där AstradaPro används. ”Tillförlitlig lönsamhetsinformation som kan delas upp per kund, produkt och order är väldigt viktigt både i det dagliga operativa arbetet och för långsiktiga strategiska beslut. Astrada visade upp ett väldigt bra system (AstradaPro/Astrada4) och de hade stor erfarenhet”, säger Dr. Niilo Suutal, President, Outokumpu Stainless, Tornio Works.

Läs mer >

www.outokumpu.com