Svenska / English

↑ Return to Referenser

Grossist och detaljhandel

Produktlönsamhet är inte alltid tillräckligt

Inom storskalig handel är det lätt att förbise den ökning av indirekta kostnader som uppstår då produktsortimentet och kundkretsen blir allt mer komplex. Till exempel kan det vara kostnader kopplade till IT-system för hantering av butiker och lager, varuspårning eller internethandel. Dessa kostnader är ofta svåra att allokera mot kunder och produkter, och beslutsfattarna har bara tillgång till en relativt statisk bruttomarginal som är svår att påverka. Sammantaget blir det därför svårt att ta reda på vilka kombinationer av produkter och kunder som faktiskt är lönsamma och vilka som inte är det.

Med hjälp av våra sofistikerade kalkylmodeller kan Astrada4 räkna ut vilken lönsamhet som nya produkter kan förväntas få, vilket gör det lättare att besluta vilka varor som bör ingå i sortimentet. I Astrada4 kan lösningar byggas som täcker in hela verksamheten med inköp, logistik samt försäljning och marknadsföring.