Svenska / English

↑ Return to Referenser

Finans- och tjänstesektorn

Vi hjälper företag att se immateriella produkter och tjänsters verkliga kostnader

Liksom i andra branscher, har företag i finans- och tjänstesektorn ett behov av att förstå hur kostnaderna uppstår för de produkter/tjänster som tillhandahålls. En stor del av produktionskostnaderna kan härledas till de IT-system som krävs för att hantera och leverera produkterna eller genomföra tjänsterna.

Sådana IT-system ses ofta som engångsinvesteringar – vilket är ett felaktigt synsätt. När väl systemen har installerats krävs att dessa underhålls, ges support och att eventuella fel rättas. Kostnader relaterade till dessa aktiviteter måste också tas in i beräkningen, men är samtidigt svåra att analysera och koppla till kund eller tjänst.  Detta leder i sin tur till att den faktiska lönsamheten är svår att räkna ut med en traditionell kalkyllösning.

Med Astradas modell blir det möjligt att förstå vilka IT-kostnader som påverkas av vilka resurser. Astrada4-implementeringen kan inledas med en engångs-analys, för att utifrån denna sedan bygga en modell som kontinuerligt hanterar uppföljningen av IT-kostnader. Detta möjliggörs genom att integrera Astrada4 med de aktuella affärssystemen som finns i drift. Med tillgång till pålitlig lönsamhetsinformation som belyser de verkliga kostnaderna blir det därefter lättare att göra en mer korrekt prissättning på både tjänster och produkter.

Lägg till att den nya centraliserade kalkylapplikationen i sig ger minskade IT-kostnader genom att underhåll av hemmasnickrade, lokala lösningar minskar.