Svenska / English

↑ Return to Referenser

Alfa Laval Operations HSS

Alfa Laval använder Astrada4 för att kalkylera sina produktkostnader

När Alfa Laval OME skulle introducera ett nytt modulariserat produkt-sortiment var den gamla påläggskalkylen föråldrad och delvis missvisande. De kostnadsvinster som var uppenbara i praktiken, fick inte genomslag i produktkalkylerna, eftersom de inte tog hänsyn till produktkomplexitet och de merkostnader ett brett artikelsortiment ofta får till följd. Efter att ha genomfört en verksamhetsanalys kunde Astrada presentera en kalkylmodell som speglade den verkliga resursförbrukningen.

   – Den nya kalkylen kunde verkligen visa effekterna av modulariseringen. Det här är viktigt för affären och konkurrenskraften, sammanfattar Mikael Tydén, General Manager Product Group HSS, Alfa Laval Operations.

Läs mer >

www.alfalaval.com