Svenska / English

Referenser

Våra referenser

Referenser Det finns många framgångsrika implementeringar av Astrada4 (tidigare AstradaPro) i alla typer av branscher. Här har vi samlat några av dem. Alfa Laval Operations HSS: Med produktkalkyler i Astrada4 kan Alfa Laval Operations HSS räkna på fördelarna med ett modulariserat produktsortiment. Outokumpu Stainless Oy, Tornio: Thanks to Astrada, Outokumpu Stainless Oy in Tornio can …

View page »

Alfa Laval Operations HSS

Alfa Laval använder Astrada4 för att kalkylera sina produktkostnader När Alfa Laval OME skulle introducera ett nytt modulariserat produkt-sortiment var den gamla påläggskalkylen föråldrad och delvis missvisande. De kostnadsvinster som var uppenbara i praktiken, fick inte genomslag i produktkalkylerna, eftersom de inte tog hänsyn till produktkomplexitet och de merkostnader ett brett artikelsortiment ofta får till …

View page »

Outokumpu Stainless Oy

Outokumpu Stainless Oy – Tornio – använder AstradaPro i sitt nya system för lönsamhetsanalys Outokumpu är ett världsledande företag inom rostfritt stål vars vision är att bli den obestridda ledaren inom rostfritt, med framgången baserad på operational excellence. Outokumpu finns i ett 30-tal länder och har över 8 000 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Esbo, …

View page »

Outokumpu BU HRP

Outokumpu HRP: Strategisk försäljningsplanering inom komplex produktion Outokumpu BU Hot Rolled Plate (HRP) i Degerfors är världens ledande tillverkare av varmvalsade plåtar i rostfritt stål. Moderbolaget Outokumpu är idag en av världens fyra största tillverkare av rostfritt stål. Tack vare AstradaPro kan Outokumpu HRP i Degerfors identifiera lönsamma affärer redan på offertstadiet. Och dessutom kommunicera …

View page »

Outokumpu Pricing Office

Fortlöpande prisläckagehantering uppbyggd på Astradas kunnande hjälper Outokumpu att spara miljontals Euro årligen. År efter år! Outokumpu är en av världens fyra ledande producenter av rostfritt stål, med visionen att bli den erkänt främsta. Outokumpu har verksamhet i ca 30 länder och har omkring 8 000 anställda. Styrkan av rätt prissättning är väl känd. En …

View page »

Outokumpu Vertical Profitability

Bättre lönsamhet med kalkyler av stål Artikel ursprungligen införd i Oraclet nr 3, oktober 2009. Oraclet är Oracles användarförenings tidning.        Den världsomspännande ståljätten Outokumpu har en komplex struktur och internhandel. Därför har koncernen börjat använda ett unikt kalkylsystem som gör det lätt att dels satsa rätt inom produktutvecklingen, dels styra försäljningen till de mest lönsamma …

View page »

Finans- och tjänstesektorn

Vi hjälper företag att se immateriella produkter och tjänsters verkliga kostnader Liksom i andra branscher, har företag i finans- och tjänstesektorn ett behov av att förstå hur kostnaderna uppstår för de produkter/tjänster som tillhandahålls. En stor del av produktionskostnaderna kan härledas till de IT-system som krävs för att hantera och leverera produkterna eller genomföra tjänsterna. …

View page »

Tillverkande industri

När komplexitet råder Inom tillverkningsindustrin är bruttomarginalen ett viktigt nyckeltal och när kostnader ska allokeras görs detta ofta med produktens materialvärde som bas. När tillverkningen blir mer komplex och det i sortimentet ingår både billigare produkter som tillverkas i stora volymer och dyrare enstycksproduktion, ökar dock behovet av en mer sofistikerad kalkylmodell. Till exempel så …

View page »

Grossist och detaljhandel

Produktlönsamhet är inte alltid tillräckligt Inom storskalig handel är det lätt att förbise den ökning av indirekta kostnader som uppstår då produktsortimentet och kundkretsen blir allt mer komplex. Till exempel kan det vara kostnader kopplade till IT-system för hantering av butiker och lager, varuspårning eller internethandel. Dessa kostnader är ofta svåra att allokera mot kunder …

View page »

Processindustri

Öka lönsamheten genom att utnyttja resurserna effektivt Processindustrin har ofta svårt att helt anpassa försäljningspriset för en produkt till vad den faktiskt kostar att tillverka, vilket kan bero på både hård konkurrens och fasta marknadspriser. Därför är det ett måste att ha en pålitlig modell för att kunna analysera dolda kostnader kopplade till exempelvis kapacitetsutnyttjande …

View page »