Svenska / English

↑ Return to Produkter

Användning

Få all lönsamhetsinformation via ett verktyg

En standard-installation av Astrada5 ger möjlighet att alltid ha tillgång till aktuell lönsamhetsinformation och samtidigt kunna analysera denna ur olika perspektiv. Till exempel kan produkt-, marknads- och kundlönsamhet studeras. Verktyget ger också en kraftfull möjlighet till uppsättning av förkalkyler, där olika framtida scenarion kan simuleras baserat på budgeterade kostnader och prognoser, samtidigt som hänsyn tas till historisk lönsamhetsdata.

Lönsamhetsanalysens olika steg, som alla finns integrerade i Astrada5, kan sammanfattas enligt följande:

  • Analys och dokumentation av resurser, aktiviteter och vad som påverkar kostnaderna för dessa.
  • Länkning av alla kostnader, från huvudbok till identifierade resurser och aktiviteter.
  • Design av kalkylmodell samt inhämtande av data genom direktkoppling mot befintliga affärssystem.
  • Automatiska uppdateringar av inhämtad data och kalkylkörningar.
  • Rapportering och resultatanalys.