Svenska / English

Produkter

Astrada5

Astrada5 – fatta rätt beslut med hjälp av rätt information Astradas system används av mer än 20 kunder (i och utanför Sverige). Webbaserad Modellering och Resultatanalys i samma flöde Intuitiva arbetsflöden för användarna som uppdaterar modellen (månadsvis, kvartalsvis, årsvis) Med Astrada5 tas steget in i webben och det är möjligt att köra i en moln-lösning …

View page »

Användning

Få all lönsamhetsinformation via ett verktyg En standard-installation av Astrada5 ger möjlighet att alltid ha tillgång till aktuell lönsamhetsinformation och samtidigt kunna analysera denna ur olika perspektiv. Till exempel kan produkt-, marknads- och kundlönsamhet studeras. Verktyget ger också en kraftfull möjlighet till uppsättning av förkalkyler, där olika framtida scenarion kan simuleras baserat på budgeterade kostnader …

View page »

Screenshots

Astrada5, en programvara som ger dig nödvändig översiktlig data samt fördjupad information.

View page »