Svenska / English

↑ Return to Om Astrada

Solution Partners

Ingen idé att uppfinna hjulet på nytt

Astradas samarbetspartners tillhandahåller mjukvarulösningar som kompletterar och är kompatibla med Astrada4. På Astrada vill vi fokusera på vår kärnverksamhet – lönsamhetsanalyser . När det krävs samarbetar vi därför med kompetenta partners istället för att uppfinna hjulet på nytt.

På Astrada utgår vi från våra starka sidor. Astrada besitter djupa kunskaper inom avancerade kostnads- och lönsamhetsanalyser och har därför utvecklat Astrada4 – en applikation för lönsamhetsanalyser, samt hantering av de stora mängder data som analyserna ofta utgår från.

Vi försöker alltid hitta lösningar som verkligen löser kundernas problem och samtidigt är praktiskt genomförbara. Därför är Astrada4 byggt för att integreras med, och kompletteras av, befintliga standardverktyg som redan är välkända för marknaden, istället för att konkurrera med samma funktionalitet som redan finns hos andra applikationer.

Till höger finns en förteckning över våra viktigaste samarbetspartners, som tillhandahåller kompletterande verktyg som enkelt integreras med Astrada4. Listan kan dock göras mycket längre. Kontakta gärna oss med frågor rörande kompatibilitet med andra programvaror.