Svenska / English

↑ Return to Om Astrada

Om företaget

Astradas ABC

Grundtanken när det svenska företaget Astrada startades var att ta lönsamhetsanalyserna ett steg längre. Från att vara kortsiktiga utvärderingar av ett företags verksamhet till att bli ett naturligt komplement till resultatrapporteringen och kontinuerligt ge svar på hur lönsamheten ser ut och kan påverkas på såväl kund- som produktnivå. Att hela tiden ha förståelse för var och hur vinst skapas kan vara nödvändigt för att de rätta strategiska och operationella besluten.

För att möjliggöra en sådan lösning används mjukvaran Astrada4, en applikation som anpassas till kundernas befintliga IT-system. I analyserna används ABC-kalkylering (Activity Based Costing), en metodik som grundarna till Astrada hade mångårig erfarenhet av redan när företaget startades.