Svenska / English

Om Astrada

Kontaktinformation

Kontakta oss Astrada AB Skeppsbron 20 SE-111 30 Stockholm Tel: +46 8 601 25 70 E-post: info@astrada.se Personlig e-post: förnamn.efternamn@astrada.se

View page »

Om företaget

Astradas ABC Grundtanken när det svenska företaget Astrada startades var att ta lönsamhetsanalyserna ett steg längre. Från att vara kortsiktiga utvärderingar av ett företags verksamhet till att bli ett naturligt komplement till resultatrapporteringen och kontinuerligt ge svar på hur lönsamheten ser ut och kan påverkas på såväl kund- som produktnivå. Att hela tiden ha förståelse …

View page »

Historia

Historia År 2002 grundades Astrada och utvecklingen av kalkylmjukvaran Astrada4 tog fart. Sedan dess har applikationen, som tidigare hette AstradaPro, implementerats hos många företag i såväl Sverige som utomlands. Astrada4 har blivit en lättanvänd och effektiv produkt vars funktionalitet kan anpassas till varje kunds specifika krav och önskemål. Både företag inom industri- och tjänstesektorn använder …

View page »

Karriär

Häng med du också! Astrada letar alltid efter nya medarbetare som kan bidra med tekniskt eller affärsinriktat kunnande för att stärka vårt konsultlag. Vi arbetar med att ge våra kunder tillförlitlig lönsamhetsinformation i form av exempelvis produktkalkyler. Våra kalkyllösningar används i dag av en rad stora industrier och företag inom olika verksamhetsområden.  Filosofin hos Astrada …

View page »

Solution Partners

Ingen idé att uppfinna hjulet på nytt Astradas samarbetspartners tillhandahåller mjukvarulösningar som kompletterar och är kompatibla med Astrada4. På Astrada vill vi fokusera på vår kärnverksamhet – lönsamhetsanalyser . När det krävs samarbetar vi därför med kompetenta partners istället för att uppfinna hjulet på nytt. På Astrada utgår vi från våra starka sidor. Astrada besitter …

View page »

Implementation Partners

Lokal närvaro ger globala möjligheter Astradas implementeringspartners har stora kunskaper i Astradas lönsamhetsanalyser och mjukvaran Astrada4. Deras roll är oftast att leda införandet på lokal nivå av de Astrada4-lösningar som är en del av en större global implementering. Vidare kan de också ha ansvar för lokala systemlösningar och utbildning för användarna av dessa. Astradas globala …

View page »

Astrada Alumni

Astrada Alumni Välkommen till Astrada Alumni! Vi vill gärna hålla kontakten med dig som har jobbat hos oss. Vår alumniverksamhet har till syfte att stärka relationerna med tidigare medarbetare och skapa nätverk som är värdefulla för båda parter. Din anknytning och dagliga kontakt med oss har förändrats, men vi är måna om att vår affärsrelation …

View page »

Astradas Integritetspolicy

Astradas integritetspolicy   1. Bakgrund Astrada AB behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Astrada och finns till för att förklara vilken sorts data Astrada behandlar, varför och hur. Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer och kunder. 2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans …

View page »