Svenska / English

Vägen till framgångsrik KPP

Astrada – Vägen till framgångsrik KPP

Astrada värdesätter vården

Astrada har 10+ års erfarenhet av att implementera fungerande kalkyllösningar inom industrin. Denna kunskap tar vi nu in i vården och i vår standardiserade produkt för Kostnad Per Patient.

Tre nycklar i Astradas KPP lösningar

1. Transparent

–  Lätt för verksamheten att förstå, spårbarhet, slutanvändargränssnitt med flera tillämpningar

2. Frekvent

–  Uppdatering månadsvis, automatiska rutiner, undvik manuella steg

3. Närproducerat

–  Allt i ett verktyg – kontrollera flödet från källa till genererad KPP-information. Lokal förankring och ansvar utan personberoende.

 

Användning av KPP-data

Kontakta oss för mer information kring Strategisk och operativ användning, Vägen mot användning och Framgångsfaktorer.

Kontakta oss >

Older posts «